Качество и професионализъм от 1959г.

Обадете ни се

(+359) 88 26 26 110

Е-мейл адрес

office@zsk.bg

ЗСК СТАРА ЗАГОРА

ЗСК Стара Загора е група от строителни фирми с утвърдени традиции и професионализъм в производството и монтажа на сглобяеми стоманобетонни конструкции и строителни продукти. Основано през 1959 година като Завод за стоманобетонни конструкции, предприятието се развива с бързи темпове и през 70-те и 80-те година на 20-ти век вече е едно от най-големите предприятия в страната за строителство на промишлени сгради. Тук са произведени повече от 3 мил. куб. м. конструкции от сглобяем стоманобетон. Основната част от това производство е предназначено за стотици обекти в цялата страна, между които: едноетажни и многоетажни промишлени и складови сгради; многоетажни жилищни и обществени сгради; инженерни съоръжения - мостове, водостоци, подпорни стени, подлези; уникални конструкции за сгради и съоръжения за добив на електро енергия, пречиствателни станции и др.

ЗСК ООД

Производство

ЗСК ООД разполага с уникално оборудване за да произведе точните елементи за Вашата конструкция от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон.

ЗСК Монтажи ООД

Монтажна дейност

ЗСК Монтажи ООД е специализирано в строително-монтажни дейности, като изпълнява промишлени, търговски, логистични и др. обекти с конструкции от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон. Дружеството, също така, заготвя и монтира метални конструкции, изпълнява строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура.

Конструктивни Предимства

Избирайки Стоманобетонните Конструкции Вие придобивате следните важни предимств:

  • Гъвкавост – Ако вашия проект се нуждае от смесени конструкции и иновативни решения – ЗСК Ви дава свободата да реализирате Вашите виждания.
  • Ниски разходи за поддръжка – стоманобетонните конструкции не се нуждаят от допълнителна обработка против корозия или огнеустойчивост.
  • Здравина на кострукцията – якостта на бетона нараства с течение на времето. Експериментите показват, че стоманобетоновите конструкции могат да осигурят експлоатационен срок повече от 100 години.

Конкурентни предимства

Избирайки Ни за партньор Вие придобивате следните важни предимства:

  • Дългогодишният опит на управляващия екип и ключовите специалисти в производството и монтажа на промишлен стоманобетон;
  • Централното географско разположение на производствената база, предоставящо възможност за покриване на голяма част от територията на страната (транспортните разходи са важен елемент от себестойността на стоманобетонните конструкции)
  • Технологично оборудване за изделията от предварително напрегнат стоманобетон, позволяващо реализация на големи обеми в кратки срокове, съчетано с достатъчно складова площ за съхранение преди експедиция и монтаж (важно предимство при инженерните съоръжения и големите инвестиционни проекти)
  • Широка партньоркса мрежа от опитни проектанти, познаващи както възможностите на сглобяемия стоманобетон, така и конструктивните предимства на производителя.